Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

Datum účinnosti: 1. 3. 2024

Společnost 24net s.r.o., IČO 24854280, se sídlem Rozkošného 762/5, 150 00 Praha 5, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 201718 („24net“ nebo „my“ nebo „nás“) si je vědoma toho, že Vaše soukromí je pro Vás důležité. Zavazujeme se respektovat Vaše soukromí a chránit Vaše osobní údaje. Tyto Zásady ochrany a zpracování osobních údajů popisují, jakým způsobem zacházíme s osobními údaji a jak je chráníme.

Tyto Zásady se vztahují na veškerou naši činnost včetně zveřejňování článků, multimediálního obsahu včetně fotografií a videí čtenářům a odběratelům internetových magazínů vydávaných společností 24net (zejména mobilenet.cz, fdrive.cz, fzone.cz a nearfield.cz), které na tyto Zásady odkazují nebo se o nich zmiňují (naše „Služby“). Tyto zásady platí také bez ohledu na to, zda používáte pro přístup k našim Službám počítač, mobilní telefon, tablet, TV nebo jiné zařízení. Je důležité, abyste si Zásady pozorně přečetli, protože vždy, když používáte naše Služby, potvrzujete souhlas s postupy, které jsou popsány v těchto Zásadách.

1. Shromažďované a zpracovávané osobní údaje

Shromažďujeme a zpracováváme následující osobní údaje:

1.1. Údaje, které nám poskytujete přímo

Jedná se zejména o údaje, které nám sdělíte při registraci k účasti na některé akci (spolu)organizované společností 24net; údaje, které nám poskytnete v rámci účasti ve spotřebitelských soutěžích o ceny, které pořádáme s našimi partnery, přičemž se zejména jedná o jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Dále zpracováváme údaje, které nám poskytnete v rámci náborových řízení, v rámci kterých rozšiřujeme náš tým redaktorů a dalších spolupracovníků.

1.2. Údaje získané Vaším používáním Služeb

Kromě informací, které nám poskytnete, můžeme shromažďovat informace o tom, jak používáte naše Služby, můžeme shromažďovat a zpracovávat např. IP adresy, soubory cookies a obdobné technické soubory a případně jiný online identifikátor.

Více informací o cookies, beacons a podobných technologiích, jejich užití v našich službách a o možnostech zablokování použití cookies naleznete v dokumentu Informace o Cookies.

1.3. Údaje, které získáváme od provozovatelů sociálních sítí

Pokud se rozhodnete přihlásit se na stránkách našich webových magazínů přes účet na sociální síti (např. Facebooku), budou vaše osobní údaje importovány z účtu na této sociální síti. Vezměte prosím na vědomí, že pokud se rozhodnete přihlásit přes sociální sítě, použijeme vaše ID na sociální síti, Váš profilový obrázek a případně další údaje, které daná sociální síť pro účely přihlašování poskytuje třetím stranám, a s jejichž zveřejněním jste souhlasili.

Přes danou sociální síť budeme také často dostávat určité osobní údaje (s jejichž zveřejněním na veřejném profilu jste souhlasili), např. vaše jméno, věk, geografickou polohu, preference, zaměstnání a jiné informace z veřejného profilu, např. vaše fotografie nebo seznam přátel na sociální síti, včetně Vašich lajků. V případě, že máte na sociální síti nastaven soukromý profil, tyto informace od provozovatele sociální sítě nezískáme. Tyto informace od provozovatelů sociálních sítí nevyžadujeme, ale poskytuje nám je sociální síť v případě, že se přihlašujete přes účet na sociální síti s veřejným profilem, a to v souladu s obchodními podmínkami dané sociální sítě. Takové informace budeme používat pouze s Vaším svolením.

1.4. Jiné informace, které shromažďujeme

Můžeme shromažďovat také jiné informace o Vás, Vašem zařízení, nebo o tom, jak používáte služby, způsobem, který vám popíšeme v okamžiku jejich získávání nebo jinak s Vaším souhlasem.

Veškeré osobní údaje nám poskytujete dobrovolně. Můžete se rozhodnout, že nám neposkytnete určité typy informací, ale může se stát, že tím ovlivníte Vaši schopnost používat některé Služby.

2. Účel zpracování osobních údajů

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje je, abychom Vám mohli poskytovat Služby, zejména pak za účelem personalizování obsahu Vám na míru a za účelem Vaší možnosti účastnit se našich akcí a soutěží.

Vaše údaje dále zpracováváme za následujícími účely:

 • poskytování Služeb;
 • zlepšení kvality našich Služeb;
 • k reklamě a k propojování osobních dat v reklamních systémech za účelem poskytování přizpůsobených reklam, sponzorovaného obsahu a zasílání propagačních informací;
 • provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše Služby používány;
 • získání výhry ve spotřebitelských soutěžích námi organizovaných a jejich doručení výhercům;
 • identifikace a hodnocení uchazečů o spolupráci, jakož i pro budoucí pozice, které mohou být k dispozici a vedení záznamů o náboru nových spolupracovníků;
 • zasílání obchodních sdělení včetně nabídky produktů a služeb třetích stran (odhlášení z přijímání obchodních sdělení je možno provést emailem: info@24net.cz a obsahových newsletterů, pokud jste s takovým zpracováním výslovně souhlasili;
 • pokud se jedná o údaje v rámci účasti v náborovém řízení, identifikace a hodnocení uchazečů o spolupráci, jakož i pro budoucí pozice, které mohou být k dispozici a vedení záznamů o náboru nových spolupracovníků.

3. Přístup k osobním údajům

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým osobní údaje svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim osobním údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana osobních údajů je naší prioritou.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali, jsou:

 • osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů;
 • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité Služby či provozovatelé technologií, které pro naše Služby využíváme;
 • osoby, které Vám doručují výhry v soutěžích;
 • osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich Služeb a webů a toto zabezpečení také pravidelně testují;
 • obchodní partneři či sponzoři, kteří se podílejí na organizaci našich akcí (jako je např. MobileDrink), výstav, prezentací, konferencí apod.;
 • provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou;
 • provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat pouze pro Vás relevantní obsah a reklamu;
 • provozovatelé sociálních sítí, prostřednictvím kterých se můžete přihlásit do uživatelského účtu na našich webových magazínech.

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Osobní údaje budeme sdílet s jinými třetími stranami (jinými, než je uvedeno výše) i v jiných omezených případech. V takových případech, pokud to nařizuje zákon, vás nejdříve požádáme o souhlas se sdílením osobních údajů tímto způsobem.

4. Plugins pro sociální sítě

Naše Služby využívají tzv. zásuvné moduly sociálních sítí („Plugins“). Pokud používáte Službu, která obsahuje Plugins, mohou být informace přeneseny z Vašeho přístroje přímo provozovateli daneé sociální sítě. Na informace shromažďované prostřednictvím Plugins nemáme vliv. Pokud jste přihlášeni do sociální sítě, Vaše používání naší Služby může být zaznamenáno ve Vašem účtu na sociální síti.

V případě, že reagujete na Plugins, například kliknutím na „Líbí se mi“, „Sledovat“ či „Sdílet“ nebo přidáním komentáře, mohou být informace automaticky zobrazeny na Vašem profilu v sociální síti. I přesto, že nejste přihlášeni k Vašemu účtu na sociální síti, může se stát, že Plugins přenese Vaši IP adresu provozovatelům sociální sítě. Prosíme, buďte si vědomi této skutečnosti, když používáte naše Služby.

Používáme Plugins následujících provozovatelů sociálních sítí:

Facebook

Správce osobních údajů: Meta Platforms, Inc. sídlem 1 Meta Way, Menlo Park, California, 94025. Pro další informace můžete navštívit webové stránky se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Facebook na https://www.facebook.com/about/privacy/.

Google

Správce osobních údajů: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké. Pro další informace můžete navštívit webové stránky se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google na https://www.google.com/privacy.

Twitter

Správce osobních údajů: Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Spojené státy americké. Pro další informace můžete navštívit webové stránky se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Twitter na https://twitter.com/privacy.

5. Odkazy na další weby a služby

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na weby třetích stran a některé naše Služby poskytují přístup k službám třetích stran (např. sociálních sítí a portálů, kde je shromážděn audiovizuální obsah).

Nad tím, jak třetí strany a služby zpracovávají osobní údaje na svých webových stránkách, nemáme žádnou kontrolu. Webové stránky a služby třetích stran nekontrolujeme a neneseme žádnou odpovědnost za webové stránky, služby ani praktiky v souvislosti s ochranou soukromí třetích stran. Přečtěte si prosím prohlášení o ochraně osobních údajů webových stránek a služeb třetích stran, které navštívíte přes naše webové stránky nebo služby.

6. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů zpracováváme bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu. Osobní údaje poskytnuté nám v souvislosti s pořádáním soutěží či akcí uchováváme po dobu dvou (2) let.

Pokud od nás přijmete nabídku spolupráce, jakékoli relevantní osobní údaje shromážděné během období před naší spoluprací se stanou součástí našich personálních spisů a budou uchovávány po dobu, která je v souladu se zvláštními právními předpisy. Pokud spolupráci nenavážeme, můžeme i přesto nadále uchovávat a používat vaše osobní údaje po dobu 2 let za účelem zvážení jiné vhodné pozice.

7. Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za následujícími účely:

 • poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu představuje i faktické využívání námi poskytovaných Služeb, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat);
 • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. jsme povinni uchovávat provozní a lokalizační údaje na základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích); či
 • zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k zajištění bezpečnosti našich webů).

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

8. Zabezpečení osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření.

V této souvislosti Vás nicméně ubezpečujeme, že používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení.

9. Mezinárodní přenos osobních údajů

Osobní údaje mohou být přeneseny do zemí mimo Evropský Hospodářský Prostor (zejména do USA, které splňují požadavky tzv. „štítu ochrany soukromí“) a do jiných třetích zemí, vždy však v souladu s obecně závaznými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

10. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: info@24net.cz. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

11. Práva, které máte v souvislosti s ochranou osobních údajů

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
 • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

12. Kontaktní údaje

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů kontaktujte nás prosím na emailové adrese info@24net.cz či písemně na naší adrese: 24net s.r.o., Rozkošného 762/5, 150 00 Praha 5.

Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s Vámi monitorována.